Home » Music Videos » » Jian Qiang (Gu Zhi Mandarin Version)

- Jian Qiang (Gu Zhi Mandarin Version)

  • Genre: Rock
  • Description: Music video by performing Jian Qiang (Gu Zhi Mandarin Version).